Stacja demontażu

Stacja Demontażu Pojazdów "LO-STARK" istnieje od 1991 r.

 

Mamy możliwość kasacji pojazdów na mocy decyzji Wojewody Podkarpackiego.
 

Aby złomować pojazd w Stacji Demontażu potrzebne są:

  • pojazd kompletny lub niekompletny (wraz z tablicami rejetracyjnymi),
  • dowód rejestracyjny (jeżeli został zatrzymany przez policję to zaświadczenie lub kserokopia potwierdzona z wydziału komunikacji),
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • umowa kupna - sprzedaży (jeżeli właściciel nieprzerejestrował pojazdu),
  • właściciel pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela do kasacji pojazdu
  • akutalne ubezpieczenie OC na dzień złomowania pojazdu (wymagane dla wydziału komunikacji).

Wycena pojazdu przeprowadzona jest indywidualnie z każdym klientem.

Wszystkie formalności u klienta.

Bezpłatny transport złomowanego pojazdu.